Budosprzęt członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań

Budosprzęt przystąpił do Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań (PIGR).

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań (PIGR) jest organizacją samorządu gospodarczego, która od blisko 20 lat zrzesza firmy związane z branżą rusztowań: producentów, firmy wynajmujące i montujące rusztowania, firmy handlowe, szkoleniowe, zajmujące się projektowaniem rusztowań i inne.

Jest jedyną Izbą działającą w Polsce oraz członkiem europejskiej organizacji rusztowaniowej Union der Europäischen Gerüstbaubetriebe (UEG), zrzeszającej europejskie izby, stowarzyszenia i firmy rusztowaniowe. Członkostwo w PIGR to dostęp do wiedzy i informacji w zakresie rusztowań oraz możliwość nawiązywania kontaktów i budowania długotrwałych relacji.