Migutan

Są to wodoszczelne systemy dylatacyjne narażone na ruch pojazdów w ograniczonym zakresie. Listwy nadają się do zastosowania w budynkach o przeznaczeniu publicznym oraz prywatnym: na parkingach otwartych, wielopoziomowych oraz podziemnych, a także basenach, kładkach dla pieszych, zakładach gastronomicznych oraz ośrodkach zdrowia. Profile zostają uszczelnione już na poziomie nawierzchni, co zapewnia maksymalną ochronę przed działaniem wilgoci i przedostawaniem się wody pod posadzkę. Listwy dylatacyjne dostępne są również w specjalnych rodzajach spełniających restrykcyjne wymogi higieniczne.

PARAMETRY SYSTEMU

Typoszeregi z długimi pasmami AAS do nawierzchni bitumicznych oraz z krótkimi pasmami AAS do nawierzchni podłogowych z powłoką żywiczną
standardowy: kompensacja do 60mm (+30/-30), szerokość szczeliny do 75mm
widoczna wąska powierzchnia profilu: kompensacja do 20mm (+10/-10), szerokość szczeliny do 45mm
z gładką wkładką dla zwiększonych wymagań higienicznych: kompensacja do 20mm (+10/-10), szerokość szczeliny do 20mm
przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń: kompensacja do 120mm (+60/-60), szerokość szczeliny do 110mm
przejmowanie dużych przemieszczeń: kompensacja do 120mm (+60/-60), szerokość szczeliny do 120mm

Typoszereg do zabudowania w powierzchniach betonowych: kompensacja do 80mm (+50/-30), szerokość szczeliny do 54mm

ZALETY SYSTEMU

Niezawodność: wysoka jakość wykonania
Gwarantowana wodoszczelność: Świadectwa badań dostępne na zapytanie
Dostępne w specjalnych wersjach do zastosowań w obiektach o podwyższonych wymaganiach higienicznych
Uszczelnienie na poziomie posadzki lub nawierzchni
Centralna uszczelka wymienialna w trakcie użytkowania

ZASTOSOWANIA SYSTEMU

zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych na parkingach otwartych, wielopoziomowych i podziemnych, powierzchniach w obrębie basenów, kładkach dla pieszych itp.

DO POBRANIA