Profile dylatacyjne

Migutan

Szeroki program wodoodpornych systemów dylatacyjnych do różnych nawierzchni bitumicznych i wylewanych oraz do wbetownowywania

Migutrans

Konstrukcje profili dylatacyjnych wykonane z pełnego metalu przeznaczone do dużych obciążeń

Migupren

Taśmy dylatacyjne uszczelniające, kompensujące przemieszczenia w trzech płaszczyznach, zgodne normą DIN 18195

Migutec

Profile dylatacyjne do szczelin dylatacyjnych

Migumax

Konstrukcje dylatacyjne odporne na trzęsienia ziemi

Alu

Aluminiowe profile dylatacyjne do szczelin w ścianach i sufitach

Contact Us


Skontaktuj się z nami