RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W BUDOSPRZĘT Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych “ADMINISTRATOR” – jest Budosprzęt Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (41-902), ul. Siemianowicka 105 C 42-290, NIP: 6270013470, REGON: 271179405, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000166845 tel.32 388 99 00, tel/fax: 32 388 99 01, e-mail poczta@budosprzet.pl

Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będziemy przetwarzać w następujących celach:

 1. W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO (sprzedaż produktów i świadczenie usług, w szczególności przygotowanie i przedstawienie oferty oraz zawarcie i wykonanie umowy).
 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, w zakresie archiwizacji).
 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).
 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO):

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (uzyskania kopii) oraz prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia danych (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu.

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody).

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, bądź jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres e-mail: rodo@budosprzet.pl

Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Budosprzęt Sp. z o.o.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Budosprzęt Sp. z o.o.

 • nasi partnerzy handlowi, w tym Silesia Invest, Budoserwis Sp. z o.o.
 • banki, operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi płatności on-line, przewoźnicy
 • podmioty świadczące usługi finansowo-księgowe, techniczne, informatyczne, prawne, windykacyjne

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Polityka “cookies”

 1. Informujemy że podczas korzystania ze strony internetowej www.budosprzet.pl w sposób automatyczny zbierane są informacje zawarte w plikach cookies (tzw. ciasteczka), większość przeglądarek jest domyślnie ustawionych na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym (komputer, laptop, smartfon)
 2. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera, internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. Cookies nie przetwarzają one danych osobowych, są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika oraz jego danych.
 3. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 4. Pliki (cookies) mogą być wykorzystywane w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony
 5. Możecie Państwo w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w menu przeglądarki (pomoc) lub na stronie jej producenta.
  Aby dowiedzieć się jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek swoją by uzyskać pomoc jak usunąć pliki cookies.
  Wybierz swoją przeglądarkę:

Monitoring wizyjny

Informujemy iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia teren Budosprzęt Sp. z o.o. jest monitorowany.

Kamery rozmieszczone są na zewnątrz budynku. Obszar monitorowany oznakowany jest tabliczkami. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu.

Dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez maksymalnie 90dni od dnia utrwalenia następnie zostaną trwale usunięte.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@budosprzet.pl