VeloSkawa

VeloSkawa to jedna z 8 tras rowerowych wchodzących w skład VeloMałopolska. Firma Budosprzęt zaprojektowała i dostarczyła deskowania do wykonania trzech obiektów w Wadowicach: kładki rowerowej w km 0+072, przepustu w km 0+235 oraz przepustu w km 0+860. 

Kładka rowerowa w km 0+072 składa się z dwóch przyczółków o szerokości 3,20 m i wysokości 4,60 m oraz ustroju nośnego o rozpiętości 16,76 m. Do wykonania przyczółków zastosowano lekkie deskowanie MidiFORM. System ten ma nośność 60kN/m2, płyty łączy się nowoczesnym zamkiem klinowym, a maksymalny rozmiar płyt to 240 x 300 cm. Ustrój nośny został podparty na kombinacji 12,0 m dźwigarów HEB 450 i lekkich systemowych dźwigarach SMP 8 o długości 5,50 m. Dźwigary zostały podparte w trzech punktach podporowych. Przy przyczółkach zostały ustawione tarcze systemu SMP 8 o nośności 80 kN na słupek, natomiast w części środkowej w 1/3 rozpiętości wzmocniono grunt ustawiono płyty drogowe a na nich głowice systemu H-20, które tak jak i tarcze systemu SMP 8 umożliwiły rozdeskowanie ustroju nośnego.

Przepust w km 0+235 to niewielki obiekt, który składa się ze ścian czołowych o wymiarach: 10,0 m długości i 3,38 m wysokości. Są połączone w części środkowej prefabrykowaną rurą żelbetową o średnicy 1,50 m. Do wykonania tego obiektu zostało również zaproponowane lekkie deskowanie MidiFORM z zamkiem klinowym, który umożliwia zastosowanie 10 cm wstawki drewnianej, które wcześniej zostało użyte do wykonania przyczółków kładki. Przepust w km 0+860 to większy przepust, który składa się z dylatowanych ścian czołowych o wymiarach: 17,94 m długości i 3,58 m wysokości, które są połączone przepustem o przekroju prostokątnym wykonywanym na mokro (kąt skrzyżowania 63 stopnie) w ostatnim etapie betonowania. Do wykonania tego obiektu ponownie zostało wykorzystane deskowanie MidiFORM, które wcześniej zostało użyte do wykonania ścian czołowych przepustu w km 0+235.

Deskowanie MidiFORM bardzo dobrze sprawdziło się na w/w obiektach ze względu na niską masę płyt, możliwość ręcznego montażu, zastosowanie wstawek kompensacyjnych przy użyciu zamków klinowych P MidiFORM oraz dużą różnorodność wymiarów płyt, która umożliwiła sprawny montaż deskowania do zadanego gabarytu.

Wykorzystane systemy:

Lokalizacja: Wadowice
Wykonawca: Berger Bau Polska Sp. z o.o.
Realizacja: 2023

 Wyślij zapytanie