Studenckie Centrum Kreatywności

Budynek Studenckiego Centrum Kreatywności powstaje w wyniku przeprojektowania IX-wiecznych stajni dawnej remizy strażackiej, zlokalizowanej przy ul. Akademickiej 3 w Gliwicach.
Projekt przebudowy przygotował zespół architektów uczelni pod kierunkiem dr hab. Klaudiusza Frossa dziekana Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Firma Budosprzęt została zaproszona do zaprojektowania i dostarczenia słupów o wysokości 3,73 m wysokości, które należało zmontować ręcznie i zostało wykonane z lekkiego deskowania MidiFORM (nośność do 60kN/m2). Kolejnym etapem deskowania były stropy z belkami nad parterem, które zostały wykonane z użyciem wież rusztowaniowych wstawionych dookoła wykonanych wcześniej słupów, pomiędzy wieżami (słupami), podparcie belek jak i stopów zostało wykonane z użyciem podpór stropowych oraz systemowych dźwigarów drewnianych. Taki sposób deskowania stropu oraz belek przy wysokości stropu 3,90 m zapewnił sztywność podparcia oraz ograniczył liczbę wież.

Ostatnim oraz najbardziej wymagającym etapem deskowania była tzw. “kopuła” nad stropem parteru. Tą część deskowania ze względu na zbrojenie należało zadeskować w jednym czasie. W tym nietypowym etapie również deskowanie miało być do ręcznego montażu i w związku z tym wybrano deskowanie BudoUNI (nośność do 40kN/m2). W jednym etapie zostały zadeskowane słupy ściany oraz stropy z belkami. Zaletą tego sytemu było połączenie wszystkich elementów w jedną całość systemowymi deskowaniami, które po zmontowaniu tworzyły sztywną konstrukcję, która zajmowała mało przestrzeni na stropie.

Wykorzystane systemy:

Lokalizacja: Gliwice
Wykonawca: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
Realizacja: 2023

 Wyślij zapytanie