Chłodnie kominowe CERN

Firma Budosprzęt projektowała i wykonała formy szalunków nietypowych do uformowania wylotów kominowych stacji wentylatorni budynku technicznego oddziału C.E.R.N we Francji. Zgodnie z ustaleniami wykonawcy i założeniami etapowania prac zaprojektowano formę z 3 segmentów wewnętrznych i jednej formy zewnętrznej na pełną wysokość. Docelowa forma wylotowa komina w formie cylindrycznej w miejscu połączenia z płytą stropu przechodziła od wewnętrznej strony w powierzchnię torusa a od zewnętrznej w powierzchnię stożkową. W osiach otworu wylotowego prostopadle przecinały się dwie belki wsporcze wentylatora które komplikowały prace wymuszając specyficzny podział form. Pierwszy etap dotyczył deskowania wyoblonych otworów w płycie stropowej. Otwór przecięty belkami tworzył cztery symetryczne pola które wypełniały 3 wybitki ukształtowane w formie klinów by umożliwić ich późniejszy demontaż. Ich wysokość dopasowana została do wysokości belek. Następnie krzywizna wyoblenia kontynuowana była w kolejnej formie która przechodziła w kształt cylindra. Całości domykała forma zewnętrzna oparta na kratownicy łącząc powierzchnie stożkową z cylindryczną z poszerzeniem na belkę wieńcową. Docelowo do wykonania były 3 kominy, klient zdecydował się na 2 komplety wybitek otworów w stropie oraz 1/2 formy wylotowej i 6-cio krotne przełożenie.

Wykorzystane systemy: Lokalizacja: Francja
Wykonawca: Tech-Bud
Realizacja: styczeń-marzec 2021

 Wyślij zapytanie