Budowa wieży radarowej

Firma Budosprzęt dostarczyła deskowanie do wykonania stropów na poziomie +32,00m i +35,00m. W obu przypadkach zastosowano konstrukcję wspornikową podwieszaną na kotwach płytkowych osadzonych w trakcie deskowania ścian radialnych wieży. Do kotew mocowane były stożki MFCB24 do których za pomocą śrub M24 przykręcone zostały wsporniki składane z belek DBE i zastrzałów TITAN RSK 3 (system BudoTECH).

Strop na wysokości +35,00m poszerzał się poza obrys ścian na odległość 2,00m i ta część stropu deskowana była na wspornikach, natomiast część wewnętrzna tradycyjnie na deskowaniu stropowym dźwigarkowym (system BudoSTROP) wspierała się na stropie pośrednim na poziomie +32,00m. Strop pośredni wspierał się na ośmiu wspornikach.

Wykorzystane systemy:

Lokalizacja: Myszkowice
Wykonawca: Open Mind Sp. z o.o
Realizacja: 2024

 Wyślij zapytanie