Damrota Garden

W centrum Katowic powstaje nowoczesny budynek usługowo-mieszkalny autorstwa uznanego biura architektonicznego “Konior Studio”. Wykonawcą obiektu jest firma Remax. Firma Budosprzęt dostarczała na tą budowę zindywidualizowane formy szalunkowe do uformowania bryły schodów spiralnych. Do złożenia oferty w tym zakresie zostały zaproszone wszystkie wiodące firmy szalunkowe. Spośród kilku wybrana została oferta firmy Budosprzęt, która cechowała się lekkim modułowym rozwiązaniem i przystępną ceną. Nie bez znaczenia była również forma prezentacji, gdzie przedstawiono wirtualny model w technologi AR podczas roboczego spotkania w biurze na budowie.         
Model schodów w 3D można zobaczyć pod linkiem – klienci.budosprzet.pl/Remax. 

Temat był dość skomplikowany technicznie ze względu na geometrię schodów. Do wykonania były dwa biegi pomiędzy kondygnacją 1-3. Podczas analizy rysunków wykonawczych oraz geometrii modelu projektowanej klatki schodowej okazało się że istnieją pewne rozbieżności. Rysunki wykonawcze nie pokrywały się z wizją projektanta i wynikła konieczność przeprojektowania schodów.

Poprzez działania architekta model ostateczny schodów uległ znacznemu skomplikowaniu. Zmianie głównie uległa powierzchnia podniebienia, która wymusiła konieczność zaprojektowania dodatkowych form przejściowych przez wspornik.

Formy deskowania zaprojektowano jako sześć bloków cylindrycznych podpartych na dźwigarkach i uniwersalnych podporach PEP. Montaż form ze względu na duża precyzję ich wykonania zajął ok. 5 roboczogodzin, co może stanowić w tym przypadku atut i słuszność takiego rozwiązania.

Po inspekcji form szalunkowych na budowie zapadła decyzja o wykonaniu ich w technologii betonu architektonicznego co świadczy o wysokiej jakości wykonanych form przez firmę Budosprzęt.

Wykorzystany system:

Lokalizacja: Katowice
Wykonawca: Remax
Realizacja: 2024

 Wyślij zapytanie